เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

5 ธันวามหาราช

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
หมู่ที่ 10 ถ.บ้านด่าน - บ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7446-8195 โทรสาร 0-7446-7135