กิจการสภา

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว พ.ศ.2553

by Web Team @September,09 2010 14.07 ( IP : 113...182 ) | Tags : กิจการสภา

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว พ.ศ.2553

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว  สมัยประชุมสภา  สมัยวิสามัญที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2553  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2553  กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  ของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ โดยได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว พ.ศ.2553

แสดงความคิดเห็น

« 9800
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง